Ara
Filters
Kadın Ayak İzi

Global Etki Yatırımı Ekosistemi İstanbul’da Buluştu!

1 Haziran 2023 Perşembe

 

Etki yatırımının küresel liderlerinin yıllık takvimindeki en önemli etkinliği olan GSG Liderlik Zirvesi (GLM) 2023, The Global Steering Group for Impact Investment (GSG) ve (EYDK) Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun ev sahipliğinde 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti.

 

50 ülkeden yaklaşık 150 küresel etki yatırımı lideri, politika yapıcılar, yatırımcılar, girişimciler ve öncülerin bir araya geldiği etkinlikte ilham verici oturumlar ve söyleşiler gerçekleştirildi.

"Etki Ekonomisine Giden Yol: Türkiye'nin Yüzüncü Yılında Küresel Kuzey ve Küresel Güney'i Birbirine Bağlamak" temalı toplantıda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) için inanç, mekân ve toplumsal cinsiyet temelli stratejiler gibi tematik yaklaşımların önemi, ekonominin dönüştürücü potansiyeli ve değişimi yönlendirmede etki yatırımının rolü masaya yatırıldı. Katılımcılar, etki yatırımının geleceğini şekillendirmek ve dünya çapında büyümesini hızlandırmak için harekete geçmenin önemini, deneyimlerini ve içgörülerini paylaştılar.

Son dört yılda etki yatırımı alanında kayda değer başarıların da paylaştığı etkinlikte; Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarları için Türkiye’nin etki yatırımı giriş noktası olma potansiyeline dikkat çekildi. Hem Avrupa'da hem de MENA bölgesinde risk sermayesi için lider bir merkez ve girişim hayırseverliğinde üstünlüğe sahip olan ülkemizin #ikinciyüzyıla ilerlerken Kuzey ve Güney arasında ekonomik faaliyetin, kültürel alışverişin ve diplomasinin sorunsuz şekilde aktığı bir köprü olma rolü ve dünyanın öncü etki fonları tarafından desteklenmesi önemli başlıklardı.

 

Türkiye'de etki yatırımcılarına ve girişimlerine ışık tutacak etkinlikler artıyor!

 

 

“Geleceğin odak noktası olan etki yatırımı, küresel yatırım piyasalarında 1 trilyon dolar değerinde pazara ulaşmış durumda. Türkiye’nin küresel etki yatırımı potansiyelinden faydalanmak için bu alanda var olabilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Türkiye’de etki yatırımının ana akım bir yatırım modeli olmasını ve geniş kitlelere yayılmasına öncülük eden bir platformdur.

EYDK, etki yatırımını düzenleyici bir sistemin geliştirilmesini, şeffaf, kapsayıcı ve aktif bir ekosistem oluşturulmasını, farkındalık ve yetkinlik sağlanmasını, etki ölçümü ve yönetimi alanlarında ulusal bir çerçeve oluşturulmasını hedeflemektedir.”

Şafak Müderrisgil, EYDK Başkanı

 

 

Etki Yatırımı nedir?

 

"Değerler, teknoloji ve şeffaflık, bugün dünyadaki etki yatırımının 3 ayağıdır."

“İnsanlık bugüne kadar muazzam ilerleme kaydetti. Hem ahlaki hem de sağduyu kuralları çerçevesinde, görev duygusunun kişisel çıkarları dizginlediği yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Katkı sağlamanın gösterişçi tüketimden daha büyük bir statü sunduğu; sosyal ve çevresel etkilerinin meşruluğunu sergileyen firmaların sadece kendi çıkarlarını düşünen firmalardan daha başarılı olduğu; bireylerin ve kuruluşların, sadece para kazanmak için çabalamak yerine, kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olarak tatmin bulmaya teşvik edildiği yeni bir sisteme ihtiyacımız var.

Bu yeni sistem, etki kapitalizmidir. Özel sektörü kamu ile hizalar ki bu ikisi karşıtlıktan ziyade uyum içinde çalışır, sosyal ve çevresel sorunları çözmek için sermaye ve inovasyondan yararlanır.

Kapitalist sistemin yakıtı sermayedir, dolayısıyla etki yatırımının yeni sistemin bir dışavurumu olması şaşırtıcı değil. Nasıl risk sermayesi, teknoloji girişimcilerinin yatırım ihtiyaçlarına yanıt olduysa, etki yatırımı da yaşamları iyileştirmek ve gezegene yardım etmek isteyen etki girişimcilerinin ve işletmelerin ihtiyaçlarına yanıttır.

Etki Devrimi, sosyal sorumluluk, iş modelleri ve yatırım hak- kındaki düşünce biçimimizi şimdiden değiştiriyor. Ekonomilerimizi değiştirmeye başlıyor, onları kârın yanı sıra etki elde etmek için sermayeyi yönlendiren güçlü motorlara dönüştürüyor. Teknoloji Devrimi'nin yirminci yüzyıla damgasını vurduğu kadar, Etki Devrimi'nin de yirmi birinci yüzyıla damgasını vurduğunu şimdi- den görebiliyoruz.

Geçtiğimiz 10-15 yıl boyunca gençlerin değerlerinde bir değişime öncülük ettiklerini gördük. Zarar veren şirketlerle ne çalışmak ne de onların ürünlerini satın almak istemiyorlar. Yatırımcılar bu durumun, yatırımlarının ve şirketlerinin kârlılığı üzerinde büyük etkileri olduğunu fark ederek 40 trilyon dolarlık ESG, 2,5 trilyon dolarlık da etki yatırımı yapılmasına önayak oldu. Genç etki girişimcileri yeni teknolojilerden faydalanıyor ve tıpkı mikroçipin gelişinde olduğu gibi, neredeyse her sektörü dönüştürecek bir devrim yaratıyor.”

Sir Ronald Cohen, GSG Başkanı

 

 

#etkiyatırımı #etki #Lead4ImpactTurkiye

#geleceketki #gsg #eydk #impact #impactinvestment #globalleadership #leadership #ScalingImpactRoundtable #ImpactInvesting #Sustainability

Yorumunuzu bırakın