Ara
Filters
Kadın Ayak İzi

Girişimci Sözlüğü

Girişimci Sözlüğü

Değişen dünyada, birçok alanda yeni kavramlarla tanışmaktayız. Bunlardan biri de iş dünyasında adını sıkça duyduğumuz ‘’Startup’’ kavramı. Henüz başlangıç aşamasında olan bir işi tanımlamak için kullanılan kavram, dilimizde girişim kelimesiyle de ifade edilmektedir.

 

Bir startup, henüz kurulmuş olmakla beşinci yılını doldurmak arasında bir zaman diliminde yer alabilir. Zaman çizelgesinden bağımsız olarak ani ve hızlı büyümeye açık, lokasyondan bağımsız, ulusal ve uluslararası piyasayı hedefleyen yapılanmalardır. Onları, bildiğimiz şirketlerden ayıran en karakteristik özellikleri, ürün veya hizmetlerinde geleneksel yaklaşım yerine teknoloji odaklı düşünmeleri, süre ve hedef kitle arasında ters orantı kurmaları ve müşteriye odaklanmalarıdır.

 

Girişmek kökünden türetilen kelime, oluşumun yeniliğine dair ipucu vermektedir. Ancak startup kavramıyla girişim kavramı arasında hem dillerin kapsadığı anlam hem de pratikteki işleyiş bakımından farklılıklar doğmaktadır. Bu da başka bir soruyu akla getirmektedir: ‘’Her girişim bir startup mıdır?’’*

 

Elbette, hayır. Girişimlerdeki bazı göstergeler vardır ki, onların geleneksel girişim mi yoksa yeni nesil girişim mi olduğunu hemen bize gösterir. Mesela startuplar, benzer alanda çalışan girişimlerden problem yaklaşımlarındaki farklılık nedeniyle kolaylıkla ayrılmaktadır. O zaman startup nedir? Nasıl olur? sorusuyla başlayalım.

 

 • Daha önce çözüm geliştirilmemiş bir problem üzerinden iş modeli kurgulayan ya da çözüme teknoloji yoluyla ulaşmaya çalışan,
 • Geniş hedef kitleleri hedef alan, pazarda genişlemeyi planlayan, geniş bir coğrafyada karşılaşılan sorunu çözmeyi amaçlayan,
 • Henüz çözüm üretilmemiş bir problem üzerine ve/veya teknoloji odaklı çalıştıkları ve yatırım aldıkları için yüksek risk alan,
 • Yenilikçi uygulamalarıyla pazarda köklü dönüşümlere yol açan,
 • Hisselerin tam zamanında satılarak yüksek gelirle çıkış stratejisi belirlenen,
 • Kısa sürede yüksek ivmeli büyüme sağlayan, yüksek gelir ve pazar payına ulaşan bir yapıdan yani eksponansiyel büyüme yeteneğinden bahsediyorsak bu kesinlikle bir startup girişimidir.

Çünkü startup girişimlerden farklı olarak geleneksel girişimler,

 

 • Önceden çözüm geliştirilmiş bir problem ve iş modeli üzerine çalışır,
 • Dar ve sınırlı bir alanda hizmet verir,
 • Çözümlenmiş problemler üzerine çalıştıkları için düşük risk taşır,
 • Pazarda değişim / dönüşüm yaratma hedefi yoktur ya da düşüktür,
 • Ürün ve hizmetin sürekliliği ile gelişme hedeflenir. Çıkış stratejisi olmaksızın, uzun vadeli planlar, ayakta kalma ve süreklilik kaygısı, ürün/hizmetle duygusal bağ söz konusudur.
 • Geleneksel girişimlerde yüksek risk söz konusu olmadığı ve büyüme ivmesi düşük olduğu için eksponansiyel büyüme istisnadır.

*Özsoy, Şerafettin. Her Girişim Bir Startup Mıdır?